Bas Smets

landschapsarchitect

Van oudsher heeft de mens open plekken gemaakt in de natuur om zich te beschermen en te verzamelen. De herdenkingsplekken voor de coronacrisis worden opgevat als een verderzetting van deze 'clairières'. Elke plek zal de bestaande omgeving -landelijk of stedelijk- verbijzonderen en nodigt zo uit tot bezinning en rust. Samen vormen deze Onumenten een nieuwe familie van plaatsen van ontdekking en ontmoeting.

Dr. Uus Knops

psychiater, bezieler en initiatiefnemer

In juli 2020 stuurde ik een eerste mail naar Bas Smets. Ik vond zijn monument in het Zoniënwoud ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen in Brussel zo innemend, dat ik hem vroeg of we geen variaties hierop konden maken verspreid over het hele land. Omdat corona een aanslag is op het hele land. Omdat we allemaal iemand of iets zijn verloren door corona. Verlies kan mensen verbinden, en net door die verbinding ontstaat veerkracht en hoop. Daartoe dienen deze cirkelvormige Onumenten.

Katrien Boogaerts

projectcoördinator

Bij Kunstwerkt geloven we in de kracht van beeldende kunst, zeker op momenten die zo sterk ingrijpen op vele levens en op onze samenleving. Daarom zetten we graag onze schouders onder de Onumenten.
Soms gebeuren er dingen die ergens ook een fysieke plek moeten krijgen. Ik denk dat dat nu heel erg het geval is. Ik kan bijna niet wachten tot alle plekken er zullen zijn en ben enorm benieuwd naar hoe gelijkend én verschillend de Onumenten zullen zijn. En naar waar ze zullen komen te staan. Ik hoop ook heel erg dat ze tot leven zullen komen door wat er stil of luid, samen of alleen, de komende tijden beleefd zal kunnen worden.

Prof. Dr. Elke Van Hoof

psycholoog, initiatiefnemer

Deze Onumenten zijn een uitnodiging tot reflectie, een uitnodiging tot afscheid nemen van de onbezorgdheid, een uitnodiging tot het omarmen van een nieuwe identiteit. Maar vooral een plek waar we naast eenieder staan die afscheid heeft genomen van een dierbare. Niemand wordt vergeten! En zo komen we samen aan in een post-covid periode.

Claudia Callebaut

projectmedewerker Kunstwerkt

Meer dan ooit is het duidelijk geworden dat we als mensen verbinding en ontmoeting nodig hebben. Hoe belangrijk (contact met) de ander is. Dankzij de Onumenten wordt hier tijd en ruimte voor gemaakt.

Moving Closer

Met Moving Closer verzamelen we expertise op vlak van zorg, kunst, uitvaart en rituelen. In de schoot van deze samenwerking ontstond een zoektocht naar collectieve rituelen. Dit resulteerde onder andere in "Let's tick together" en ook in deze Onumenten." Moving Closer bestaat uit Barbara Raes, Sophie De Somere, Katleen Schepers en Uus Knops.met de medewerking van:

Prof. Dr. Dirk De Wachter

psychiater

Het menselijke verdriet van verlies en rouw heeft nood aan symbolen, aan tastbare en herkenbare plaatsen, waar verbinding kan groeien, waar de pijn van het gemis langzaam kan omgebogen worden tot hoopvolle perspectieven.

Prof. Dr. Ignaas Devisch

filosoof

Onumenten maakt mogelijk wat wezenlijk is aan een mensenleven, het delen van emoties tijdens de kantelpunten van ons leven. Het klinkt vreemd maar zelden zijn mensen zo aanwezig dan op het ogenblik dat we afscheid van ze moeten nemen. Die aanwezige afwezigheid kunnen delen met elkaar, is wat ons met elkaar verbindt en toelaat alsnog verder te gaan met ons leven.

Prof. Dr. Em. Manu Keirse

psycholoog

Verlies overleven is niet loslaten, maar anders leren vasthouden.

Dr. Sofie De Caigny

directeur Vlaams Architectuurinstituut

Corona overviel ons compleet. Het virus doorprikte het idee dat we controle hebben over onze leefwereld. Misschien is het decentraliseren van de mens in het denken over de toekomst wel de grootste ommezwaai die corona teweeg brengt. De ervaring van dit verlies aan controle maakt onzeker. Toch is het enige wat we wel met zekerheid weten, het gegeven dat we hier niet alleen door moeten. Iedereen zit in dezelfde storm. Het doet deugd hier soms bij stil te staan, het een plek te geven. De Onumenten willen hier heel letterlijk plaats voor maken.