onumenten

Met Onumenten willen we letterlijk een plaats geven aan gemeenschappelijke en individuele verlieservaringen.

Onumenten zijn plaatsen waar we verbinding kunnen voelen, samenhorigheid en troost.

Ze nodigen uit tot het organiseren van momenten, evenementen, rituelen, die stil of luid, klein of groots, samen of alleen kunnen worden beleefd.

De coronapandemie veroorzaakt een brede golf van verlies en zet onze samenleving op losse schroeven. De afstandsmaatregelen hollen ons gevoel van verbinding uit. De vraag naar symbolen en rituelen is groot. Er is nood aan een plek waar we verbinding kunnen voelen, samenhorigheid en troost.

We willen dit verlies - en ook andere (collectieve) verlieservaringen - aandacht geven door in verschillende Vlaamse steden en gemeenten cirkelvormige herdenkingsmonumenten, 'Onumenten’, te plaatsen. Behalve stilstaan bij het verlies, willen de Onumenten ook verbondenheid en ontmoeting faciliteren.

De inspiratie vinden we dicht bij huis: het gekende herdenkingsmonument in het Zoniënwoud van de hand van landschapsarchitect Bas Smets. Ook toen was de aanleiding een shock voor onze maatschappij: de aanslagen in Brussel in 2016.

Bas Smets ontwerpt ook de Onumenten. Het project zal leiden tot een familie aan Onumenten: grotere en kleinere, met een gemeenschappelijk DNA, maar toch elk een eigenheid. Een combinatie dus van verwantschap en uniciteit. Je kan er een parallel in zien met virussen die zich muteren.

De naam ‘Onument’ is bewust gekozen door Uus Knops: lichter, luchtiger en minder massief dan monumenten, met de symbolische en cruciale beginletter O. Het is een open en uitnodigend woord. Ook alle Onumenten willen uitnodigend zijn en zijn daarom ook vrij toegankelijk zijn voor het brede publiek.

Onumenten is een initiatief van Moving Closer, Kunstwerkt en Elke Van Hoof.
Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers voorziet subsidies voor het project Onumenten.
Dankzij bijkomende steun van minister Vandenbroucke komen er ook nog Onumenten in Brussel en Wallonië.

Heb je zelf met je stad, gemeente, ziekenhuis, bedrijf of organisatie ook het idee dat een Onument bij jullie welkom is? Neem dan contact op met info@onumenten.org dan helpen we jullie verder door te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.